سربازان گمنام امام نقی(ع)

حمایت از امام مظلوممان

به نام خدا...

از عنوان وب می فهمید که حرف دلم چیه...

وقتی تصاویر زشت و زننده رو که به اسم امام عشقم امام هادی تو صفحات گوگل دیدم...

وقتی دیدم که اینقدر راحت دارن به مقدسات ما توهین میکنند...

وقتی دیدم به اسم قشنگ امام عزیزم توهین میشه..

به احادیث این سیدومولایم...

دلم خیلی گرفت.واقعا تا چه حد؟هنوزم که سرچ کنید همچین تصاویر هارو می بینید

دلیل راه اندازی این وبلاگم هم بخاطر همین بود...

که منم سهمی داشته باشم در محکومیت اهانت کنندگان...

البته خود خدا وخود امام زمانمون جوابشون رو میدن بزارین امام زمانمون ظهور کنه...

یا امام هادی قربون اسم قشنگت برم...

بچه حزب اللهی ها هوات رو دارن ....

مرگ بر شاهین نجفی...

دوستدارم با همین دستام خفت کنم مرتد.